kierowca
Finanse

Rozliczanie samochodu w 2019 roku – podstawowe informacje

26/02/2019

W 2019 roku ma nastąpić istotna zmiana co do zasady rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej oraz jednocześnie, które stanowią własność przedsiębiorcy lub które są wykorzystywane bazując na umowie leasingu. Nowe regulacje mają wejść w przyszłym roku.

Na razie jeszcze nic na 100% nie wiadomo, ale w przypadku wejścia w życie nowych przepisów zmienią one diametralnie sytuację osób prawnych w zakresie rozliczania samochodu używanego w działalności gospodarczej. Nowy kształt ustawy zakłada, że zostaną wprowadzone dodatkowe limity dla samochodów elektrycznych, jak również nastąpi zwiększenie limitu wydatków, które będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, ale chyba najważniejsza zmiana jest związana z rozliczaniem wydatków związanych z użytkowaniem auta.

Aktualnie przedsiębiorcy, którzy korzystają z samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu bądź najmu mogą zarówno szybciej rozliczyć koszt nabycia auta, jak również mają sposobność do pełnego rozliczenia tego typu wydatków w kosztach. Co więcej, auta nie są objęte jakimkolwiek limitem, który byłby zbieżny z wartością samochodu.

Nowe przepisy wprowadzą jednak spore zmiany, mianowicie zostaną wprowadzone limity kosztów, dla przykładu 225 tysięcy złotych dla samochodów elektrycznych, a dla pozostałych ten próg został ustalony na poziomie 150 tysięcy złotych. W przypadku samochodów w leasingu lub z wynajmu, limit będzie kalkulowany jako proporcja kwoty 225 tysięcy lub 150 tysięcy złotych do wartości wykorzystywanego samochodu osobowego wskazanej w umowie.

Również kwestie rozliczania składek na ubezpieczenie będą uregulowane, będzie można je zaliczyć do kosztów odpowiednio do wartości samochodu, ale jeśli przekroczy się kwotę 150 tysięcy złotych, to nadwyżki nie będzie można uwzględnić w kosztach.

Szczegółowe informacje znajdują się w projekcie ustawy.

Only registered users can comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *