kierowca Finanse

Rozliczanie samochodu w 2019 roku – podstawowe informacje

W 2019 roku ma nastąpić istotna zmiana co do zasady rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej oraz jednocześnie, które stanowią własność przedsiębiorcy lub które są wykorzystywane bazując na umowie leasingu. Nowe regulacje mają wejść w przyszłym roku.